Изопропанол за HPLC

 

Продуктов код

Разфасовка

Наименование

Марка

P/7507/15

P/7507/15

P/7507/17

P/7507/17

P/7507/27SS

P/7507/PB17

P/7507/PB17

1 LT

4 x 1 LT

2.5 LT

4 x 2.5 LT

200 LT

2.5 LT

4 x 2.5 LT

Isopropanol, HPLC for gradient analysis

http://mastersearch.chemexper.com/misc/hosted/acrosPlugin/images/ProdLogo_fisherUK.gif