Алкален ЕДТА буфер

CL03.0112.1000 Alcaline EDTA buffer 1 l