ISE Буферен разтвор на Натриев хидроксид 10 mol/l

CL03.0901.0500 Sodium hydroxide 10 mol/l - ISE buffer 500 ml