ISE буферен разтвор на КCl 4 mol/l

CL03.0902.0500 Potassium chloride 4 mol/l - ISE buffer 500 ml