ISE Буферен разтвор на NaNO3 - 5 mol/l

CL03.0903.0500 Sodium nitrate 5 mol/l - ISE buffer 500 ml