ISE буферен разтвор на NaCl - 5 mol/l

CL03.0904.0500 Sodium chloride 5 mol/l - ISE buffer 500 ml