ISE буферен разтвор на Амониев Сулфат - 4 mol/l

CL03.0905.0500 Ammonium sulfate 4 mol/l - ISE buffer 500 ml