ISE буферен разтвор на Калиев Нитрат 2.5 mol/l

CL03.0906.0500 Potassium nitrate 2.5 mol/l - ISE buffer 500 ml