ISE буферен разтвор на Сярна киселина - 2 mol/l

CL03.0907.0500 Sulfuric acid 2 mol/l - ISE buffer 500 ml