ISE буферен разтвор на Литиев Хлорид - 4 mol/l

CL03.0908.0500 Lithium chloride 4 mol/l - ISE buffer 500 ml