Буферен разтвор на Натриев Ацетат рН 5.2

CL03.1404.1000 Sodium acetate buffer pH 5.2 1 l