Буферен разтвор на Натриев Ацетат рН 4.5

CL03.1408.1000 Sodium acetate buffer pH 4.5 1 l