Буферен разтвор на АЦЕТОН

CL07.0702.1000 Buffered acetone solution 1 l