Буферен разтвор на Меден (II) сулфат рН 4.00

CL07.0703.1000 Buffered Copper(II) sulphate solution pH 4.00 1 l