Акрилонитрил стандартен разтвор

CL40.0114.0001

Acrylonitrile standard solution

5µg/ml in methanol

1 ml

CL40.0114.0005

Acrylonitrile standard solution

5µg/ml in methanol

5 ml

CL40.0116.0001

Acrylonitrile standard solution

100µg/ml in methanol

1 ml

CL40.0116.0005

Acrylonitrile standard solution

100µg/ml in methanol

5 ml